Obiectivele NWSM 94

Misiunea Fundatiei New Wave Science Mates '94 este:

Obiectul fundaţiei contribuie în mod egal la acţiunea de modernizare a industriei şi la dezvoltarea serviciilor necesare bunei funcţionări a economiei de piaţă, implicând direct, prin reprezentanţi, institutele de învăţământ şi cercetare ştiinţifică bugetare.

Fundaţia doreşte punerea în valoare şi popularizarea experienţei specialiştilor din cercetare şi învăţământ, a creaţiei ştiinţifice studenţeşti, cu scopul declarat al optimei integrări profesionale a absolvenţilor învăţământului tehnic.